INDULJ BÁTRAN! Projektazonosító: EFOP-5.2.2-17-2017-00120

Az Együtt Európáért Alapítvány nemzetközi partnerekkel együttműködve egy olyan Kárpát-medencei kutatást valósít meg, amelynek témája a hátrányos helyzetű fiatalok felzárkózatása. A formális oktatás nem tud megoldani minden problémát, ami a fiatalok készségbeli hiányosságai, valamint a motiválatlanságuk eredményez. Sok gyerek, fiatal nem azért nem tud a megfelelő módon fejlődni és integrálódni a közösségbe, mert ne lenne rá igénye, vagy tehetsége, csupán formális keretek közt nem mindig megoldható az egyéni, illetve kis csoportokhoz való igazódás. Ennek eredményeként azok, akik kedvezőtlen családi hátterük, vagy egyéb nehezített körülmény miatt, nem tudják kellőképpen fejleszteni készségeiket egyre inkább kiszorulnak a közösségből, ami által egyre nehezebbé válik számukra a kitörés a hátrányos helyzetükből. A projekt átfogó célja megismerni  olyan módszertan kidolgozása, ami az élményeken alapuló kompetenciafejlesztő foglalkozások alapjául szolgálhat.