Önkéntesek bevonása kérdezőbiztosként Balassagyarmaton

A projekt keretében megvalósuló hetedik műhelymunkára 2018. október 19-én került sor Balassagyarmaton. A műhelymunkán az együttműködő partnerek közül az Ipolysági Cserkészcsapat polgári társulása (Saag Scouting) képviseltette magát.

Ezen műhelymunka keretében a kérdőíves lekérdezés feltételeit vitatták meg a jelenlevők. Már a kutatás tervezésére irányuló korábbi műhelymunkák során világossá vált, hogy az adatfelvételt önkéntes munka bevonása nélkül nem tudjuk lebonyolítani. Ezek a tapasztalatok arra ösztönöztek minket, hogy alapjaiba gondoljuk át a kérdőívek lekérdezésének módját. A megoldásokat keresve a partnerekkel egyeztetve született meg az a döntés, hogy a lekérdezést a partner szervezetek önkénteseinek bevonásával fogjuk biztosítani.

A műhelymunka folytatásaként a jelenlevő Ipolysági Cserkészcsapat polgári társulása arra vállalkozott, hogy megossza az önkéntesek fogadásában és bevonásában szerzett tapasztalataikat és módszereiket, bemutatva, hogy hogyan lehet önkéntesek bevonásával mintaértékű programokat megvalósítani.

Tyekvicska Zsófiától, az Ipolysági Cserkészcsapat képviselőjétől megtudtuk, aki maga is önkéntesként segíti a Cserkészcsapat munkáját, hogy közel 70 fiatalnak nyújt heti szinten értékközpontú önkéntes foglalkozást a szervezet. Zsófia azt is kiemelte, hogy a cserkészet teljes egészében önkéntes mozgalom. A cserkészek az általuk, illetve részükre szervezett programok ténylegesen felmerülő költségeit maguk viselik, az elvégzett munkáért a gyermekek mosolyán felül fizetséget senki sem kap. Ettől függetlenül, ő azt tapasztalja, hogy a gyerekmosolyokon túl is van értelme ennek a társadalmi munkának, hiszen a helyi közösségekben az öntevékeny akciók jelentősen előre mozdíthatják a helyiek életminőségét, fejleszthetik a résztvevők kapcsolatrendszerét, társadalmi beágyazottságukat, így ezeknek az akcióknak, illetve a fiatalok önkéntes tevékenységbe való bekapcsolódásának ösztönzése kiemelten fontos.

Zsófiától azt is megtudtuk, hogy az Ipolysági Cserkészcsapat országos lefedettségű önkéntes hálózattal rendelkezik, és növekvő érdeklődés figyelhető meg a fiatalok részéről az önkéntesség iránt. A szervezet külföldi önkéntesek fogadására is nyitott, így folyamatos az érdeklődés a külföldi fiatalok részéről is. Ennek köszönhetően sikerült egy olyan tudatos szervezeti struktúrát kiépíteniük, amelynek segítségével több önkéntest is tudnak mozgósítani céljaik megvalósítása érdekében.

A műhelyfoglalkozás zárásaként Zsófia az Ipolysági Cserkészcsapat önkéntese azt is elmondta, hogy önkéntes bázisukra a tervezett kutatás lebonyolításában, a személyes kérdőíves interjúk felvétele során maximálisan építhetünk.

Eredeti betűméret
Kontraszt beállítása