Ifjúsági élményközpont látogatás Balassagyarmaton

  1. október 19-én az Együtt Európáért Alapítvány és az Ipolysági Cserkészcsapat polgári társulása szakértői tanulmányúton vettek részt a Balassagyarmati Ifjúsági élményközpontban.

A tanulmányút célja, hogy a különböző a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását célzó projektekben dolgozó szakértők, ifjúsággal közvetlenül foglalkozó szakemberek, önkéntesek egyrészt megismerkedjenek az Ifjúsági élményközponttal, másrészt a szakértők bemutassák saját, a hátrányos helyzetű fiatalok helyzetének a javítása és felzárkóztatása területén folytatott munkájukat. Ennek eredményekén megismerjenek jó kezdeményezéseket, jó gyakorlatokat és megvitassák a globálisan fellépő problémákat.

Az Együtt Európáért Alapítvány képviselője bemutatta a résztvevőknek az újonnan átadott ifjúsági élményközpontot, amely természettudományos élménypedagógiai programkínálatával élmény alapú tanórán kívüli programokkal segíti a gyermekek egyéni és közösségi szintű fejlődését. Az élményközpont új közösségi térként nemcsak hasznos időtöltési lehetőséget kínál a térség fiataljainak, hanem reményeink szerint olyan új élmények színtere tud lenni, amely befolyásolhatja a pályaválasztási döntéseket, hosszú távon pedig akár a térség munkaerő megtartó és munkahelyteremtő képességét is.

Ez a tudományos játszóház, ahogy az alapítvány képviselője nevezte elsődlegesen az élményközpontú oktatásról, a klasszikus tantárgyi és azon túli ismeretek nem klasszikus módszerekkel történő átadásáról szól. Lego robotok, AR és VR szemüvegek, interaktív táblák 3D nyomtatók és megannyi újdonság várja a fiatalokat, hogy jobban megismerjék a természet törvényszerűségeit és azt, hogy mit hoz a jövő, a technológiai fejlődés és a természettudományos innováció.

Ványi Tünde szakértő azt is elmondta, hogy a központban megtapasztalható, átélhető élményeket, a valós következményekkel járó tapasztalatokat, sajátélményt, a tanultak azonnali gyakorlati felhasználását, eszközként használhatja fel a pedagógus az egyén és a közösség fejlesztésére, kihasználva a cselekvés általi tanulás (learning by doing) nyújtotta többletlehetőségeket, melyek a non-formális (nem iskolai keretek között zajló) oktatás előnyeit képesek kiaknázni.

Dr Fábri Miklós szakértő azt is kiemelte, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók fejlesztése, bevonása, integrálása, motiváltságának növelése, világlátásuk szélesítése kedvező előrelépést mutathat ebben az új környezetben, ahol szakíthatnak a megszokott iskolai közeg rossz beidegződéseivel, és új megoldásokat próbálhatnak ki.

Ez a hozzászólás a csoportban élénk beszélgetést váltott ki. Ennek kapcsán a jelenlevők megvitatták a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók helyzetét, akiknek a száma a legutóbbi statisztikák szerint az utóbbi években Magyarországon egyre inkább nő. A szakértők kiemelték, hogy az esetek jelentős részénél a család nem megfelelő működése, a gyermek veszélyeztetése áll a háttérben. A gyerekek a családban gyakran nem szocializálódnak megfelelően, a mindennapi élet változásait nem tudják követni, a minták hiánya beilleszkedési zavarokhoz vezet. Az iskola túlságosan ismeretközpontú, a mindennapi sikerélmények hiánya kudarcfelhalmozódáshoz vezet, melyet a gyerekek az értékrend kialakulatlansága, sok esetben torzulása vagy hiánya miatt nem tudnak megfelelően kezelni. Ahhoz, hogy sikereket érjünk el, tevékenységközpontú prevencióra van szükség. Puszta igénykielégítés helyett új igények felkeltésével lehet befolyásolni a 6-17 éves korosztály értékrendjét. Az élményközpont pedig egy olyan lehetőséget nyújt, miáltal nem tantárgyi tanulással kapcsolatos tevékenységek során szerezhető sikerélményekkel neveli a fiatalokat arra, hogy megoldásokat találjanak a problémáikra hangzott el a szakértőktől.

A tanulmányút zárásaként a résztvevők visszajelzéseikben elmondták, hogy sok szakmai információval gazdagodtak, és hasznos volt látni, hogy mások hogyan is oldják meg a sokszor közös problémákat.

Eredeti betűméret
Kontraszt beállítása